Camly Apartment & Hotel

656 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3993.1587
Fax: (84-8) 3993.4481
Di động: (84) 919.33.43.53
Email: info@camlyhotel.com